Svarttrosten er en art i trostefamilien.

Svarttrosten er en ganske stor fugel. En av de største trostene i europa. Den kan bli fra 23,5 og opp til 29 cm der hannen blir størst. Hannen er svart, mens hunnens er mørk brun med litt lysere strupe og bryst. Ungfuglen er rødbrun. Det er bare gamle hanner som har okergult nebb og gule ringer rundt øyene. Under sin første vinter har hannen mørkt nebb som lysner utover senvinteren og våren. Underartene varierer hovedsakelig i størrelse og tonen på fjærene.

Her hos oss holder svarttrosten seg nede på bakken og spiser av villforfrøene som faller ned fra foringsautomaten.

På hagefugeltellingen for 2019 kom svarttrost på 4 plass, Den ble sett i 46% av alle hager. Det ble sett 17882 svarttrost i 5010 forskjellige hager.

Svarttrosten hekker gjerne på bakken eller bygger redet i en lav busk, og reiret bygges gjerne slik at det ligger i le for vær og vind.

Svarttrost

Svarttrost spiser