Spettmeisen i fuglekasse 4

Vi tror spettmeisen har egg i fuglekassen, og ligger og ruger. Har enda ikke sett noen egg, men tror dem ligger nede i barken som hun har laget redet av. Ser at hannen kommer med mat til henne hele tiden, og selv har hun bare forlatt kassen korte turer  av og til.