Overbevist

Og så ble blåmeisdama overbevist om at fuglekasse 3 var en fin plass for oppfostring av barna. De begynte å bygge redet tidlig i på morgenen i dag, og de er kommet langt med byggingen i løpet av dagen, så da blir det nok blåmeis i den kassen også hvis ikke en annen art kommer og lager bråk.