Nøtteskriken er en art i kråkefamilien.

Nøtteskrika med lengde på ca 35 cm og vekt på rundt 170 gram. Nøtteskrika er den vakreste av våre kråkefugler. Den er rødbrun med lyseblått felt på vingeknoken og en bred svart stripe fra nebbet nedover side. Issen har svarte og hvite fjær som kan reises i en topp når nøtteskrika er opphisset. 

I hagefugeltellingen 2019 kom nøtteskriken på 17 plass. Den var å se i 14% av alle hager. Det ble sett 3877 fugler i 1500 forskjellige hager.

.Har vært vanskelig å få bilde av da den har vært sky av seg. Sitter på bakken og spiser av viltforet som har ramlet ned.

Nøtteskrika bygger reiret sitt av kvister og reiret bygges i barskog og aller helst i grantrær, men reir i furu forekommer også.

Nøtteskrike i profil.

Nøtteskrike sitter og titter
Nøtteskriken tar sats……