Grønnfinken som er en art i  finkefamilien.

Grønnfinken er stor som en gråspurv 15-16 cm lang.  Den er olivengrønn og har gule, grå og sorte innslag. Vingene og stjerten er gulgrønne, og stjerten synes godt når fuglen flyr.Hunnen er mer grå enn grønngul, og er svakt streket på ryggen. Begge kjønn har gule vingebremmer. Den har kraftig kjegleformet nebb.

I hagefugeltellingen 2019 kom grønnfinken på 10 plass. Den ble sett i 34% av alle hager. Det ble sett 41303 grønnfink i 3649 forskjellige hager.

Her hos oss så spiser den mest på vildtforblandingen.

Grønnfinken bygger reiret sitt i einer eller grantrær og da gjerne ett par meter over bakken. Det er vanlig med 2 kull pr år, men på gode år forekommer det at den har 3 kull.

Grønnfink med kraftig kjegleformede nebb

Grønnfink tatt forfra