Granmeisen er en art i meisefamilien.
Granmeisen er ca 12-13 cm. Den er lett og forveksle med løvmeisen, men granmeisen er gråere en løvmeisen som er brunere. Granmeisen har større svart flekk under nebbet. Den har også et hvit vingebånd som løvmeisen mangler.Begge har svart hette, men løvmeisen er mer glinsende svart mens granmeisen er mattere. Den har askgrå overside og lys underside og hvite kinn.

På hagefugeltellingen for 2019 kom granmeisen på 14 plass. Det ble sett granmeis i 23% av alle hager. Det ble sett 7918 granmeis i 2487 forskjellige hager.

Her hos oss spiser granmeisen mest på solsikkene.

Granmeisen bygger reiret i hule trær eller hannen og hunnen hakker redehull 1 – 2 meter over bakken i en morken stubbe, eller de bygger i fuglekasser- Redet bygges av basttrevler, hår og fjær.Har du fuglekasse med disse målene er det god mulighet for å få granmeis i fuglekassen.

Hulldiameter 2,8 cm

Innvendige bunnmål 10-12 cm

Kassehøyde 25 cm

Taklengde  23 cm

Granmeis