Sommeren 2019

Fuglekasse 2 har vi hengt opp på østsiden av huset. Denne kassen ble flyttet i vår da vi gjorde ren kassene etter sist sesong. Den har opprinnelig hengt der fuglekasse 1 med kamera henger nå. Den ble rengjort og flyttet i påsken, men dessverre kom det aldri fugel i denne kassen i år, så den står tom.