Fluesnapperen

Da har fru  svarthvit fluesnapper begynt å legge egg i fuglekasse 2. Vi har allerede fått 2 egg i fuglekassen, så hun er godt i gang. I fuglekasse 1 og 3 har blåmeisfruene snart ruget 1 uke nå, så om litt over en uke så begynner eggene å klekke i begge disse kassene.

17 Mai barna i fuglekasse 4 er nå 6 dager, og ser dem blir større og større dag for dag noe som er godt å se da vi trodde mange var døde etter kvelden da hele burblokken løsnet og datt over redet deres.