Flaggspetten er i spettefamilien.

Flaggspetten er rundt 25 cm. Ryggen er svart med et stort hvitt felt på hver vinge, og blodrødt undergump samt hvit underside. De svarte vingene har fine hvite tverrbånd. Hannen har en liten rød nakkeflekk, hunnen har svart isse uten rødt. Begge kjønn av ungfuglene har hele issen rød, friskest hos hannene.

I hagefugeltellingen 2019 kom flaggspetten på 11 plass. Den ble sett i 31% av alle hagene. Det ble sett 4771 flaggspett i 3323 forskjellige hager.

Flaggspetten er en flittig gjest på fettklumpen vår. Ser den flere ganger daglig når vi er på hytta der vi driver med fôringen.

Flaggspetten hakker ut sitt eget hull til hekking i Osp eller andre løvtrær. Hullet ligger gjerne 2-7 meter over bakken.

 Flaggspetten

 Flaggspett som spiser