Bokfink er en art i fikefamilien
Bokfinken blir ca 15 cm lang og kjennes på sine hvite fjær på vingeknoker og vingebånd. Hannens ansikt og bryst er rødbrun, og issen og nakken er blågrå, mens hunnen generelt har mørk grønngrå overside og lysere underside på farge og ikke så iøynefallende. Begge kjønn har grønn overgump.

Om vinteren trekker de fleste bokfinker sørover og kommer tilbake i mars-april og da kommer vanligvis hannene ett par uker før hunnen kommer. De hekker på samme sted hvert år. Og redet bygges i trær og gjerne i en grenkløft, redet er skålformet og bygges av mose og lav. De får gjerne 2 kull i løpet av sommeren.

Her hos oss sitter bokfinken på bakken og spiser av villforblandingen som ramler ned fra foringsautomaten.

I hagefugeltellingen for 2019 kom bokfinken på 19 plass. Det ble sett 3814 bokfink, den ble sett 8% av alle hager og den ble sett i 956 forskjellige hager.

 Bokfink hann

Bokfink hann